firstmate
Úvod| Aktuality| O FirstMate| Katalog krmiva| Zkušenosti chovatelů| Odborné články| Poradna| E-SHOP,prodej,kontakty| Propagace| Naše aktivity
 

ODBORNÉ ČLÁNKY
Výživa

Péče, zdraví, výchova, chovatelství, sport

 
         


Obecně genetické zastavení jako základ k hlubšímu porozumění problematice CEA (anomálie oka kolií) v chovu psů

Předneseno při příležitosti chovatelského setkání majitelů, chovatelů a přátel šeltií v Náchodě podzim 2005. Poděkování patří paní chovatelce Marii Sčebelové, CHS Z Dřevěné chaloupky a Marcele Hejdukové, CHS Z Polabí, které se rozhodly na jaře 2007 krýt svoje špičkové feny krycími psy ze zahraničí, s negativním genetickým vyšetřením na chorobu CEA.

Dovolte, abych se představila. Vzděláním jsem oční lékařka, ale mohu vás ubezpečit, že pohled do spokojených psích očí mě těší moc. Pejsci mne provázejí celým životem, vždy jsem byla pouhý majitel, ne chovatel. Proto bych si nedovolila postavit se před vás a chtít se vyjadřovat k problematice chovu. Avšak z diskusí s některými z vás vzešel podnět k tomu, že jsem začala přemýšlet, zda bych mohla nějak přispět se svou troškou znalostí k informovanějšímu průběhu chovatelských debat na téma "onemocnění očí" šeltií či dalších predisponovaných plemen .

Pokud dovolíte, s radostí bych vám nyní nabídla malé opakování té nejjednodušší obecné genetiky. Té, jejíž zákonitosti objevil náš krajan, opat brněnského kláštera Augustiniánů, Johann Gregor Mendel při svých dokonalých pokusech s hrachem. Hrách snad nyní poslouží psům, když už jinak jim k ničemu moc dobrý není. Budu mít radost, pokud svým snažením posloužím k vaší lepší orientaci konkrétně v problematice CEA (Collie Eye Anomaly). Omezím se na CEA proto, že její dědičnost je jasně prozkoumána (= jednoduchá autosomální recesivní dědičnost), snadno si ji ujasníme a třeba to bude dobrým impulsem k odstartování věcí dalších. Na vás, chovatelích, pak bude, využijete -li ten malý krůček na poli genetiky, který spolu uděláme, k dlouhému přespolnímu běhu přes překážky, v jehož cíli na nás bude čekat zástup rozesmátých šeltiček či jiných psů. Rozesmátých, protože zbavených hrozby, že svého milovaného pána ucítí, ale neuvidí.

Na úvod bych se vám snažila přiblížit nejčastějšími chovatelskými dotazy a mylnými konstatováními, které mne k tomuto povídání přivedly. Pokud si porozumíme, bude pro vás buď od dneška snadné si s odpovědí na ně poradit, nebo se jen ubezpečíte, že váš názor na věc byl i dříve racionální.

 1. celý vrh má oftalmologické vyšetření v 7mi týdnech v pořádku (CEA negativní), jestli budou pěkní, budu spojení opakovat, abych měla příště klid, že se nenarodí nemocné štěně (příště to nemusí vyjít, mohlo jít o náhodu při spojení dvou přenašečů Cc)
 2. jedno štěně z vrhu je pozitivní, ale oba rodiče mají oftalmolog. vyšetření v pořádku
  • a) jak je to možné (opět případ spojení dvou přenašečů Cc - choroba se u něj neprojeví, oči má zdravé, ale polovina jeho pohlavních buněk nese "nemocnou formu genu")
  • b) ostatním majitelům štěňat nic neřeknu, ať se zbytečně neplaší, dostávají přece zdravého psa, tak není co řešit (ale je velká pravděpodobnost, že dostávají přenašeče a tak se mohou dočkat nemocných štěňat velmi snadno, stačí k tomu spojení s druhým přenašečem)
  • c) no nic, kdovíjak to bylo s vyšetřením u krycího psa, je z ciziny, hlavně že fenu vyšetřil náš odborník, jemu věřím, ta je zdravá, příště si vyberu psa, kterého vyšetřoval on a bude to v pořádku (fena je jistý přenašeč, když porodila nemocné štěně, 100% klinicky zdravé potomky dá jen s klinicky i geneticky zdravým psem a toho lze určit jen genetickým vyšetřením)
 3. jak tedy poznám, jestli je krycí pes přenašeč, nebo nedej bože, může být přenašeč i moje fena , když oba mají vyšetření oftalmologem v pořádku ( poznám to jen genet. vyšetřením)
 4. má vůbec oftalmolog. vyš. nějaký smysl, když se rodičům se zdravýma očima může narodit nemocné štěně, štěňata (smysl má pro odhalení nemocných psů, tam již genetické vyšetření nic nového nepřinese a chovatel štěněte či nový majitel tak mohou s tímto faktem nakládat dále podle svých potřeb, chovatel upozorněním, že pejsek nebude do chovu a uvědoměním si, že šlo o spojení minimálně přenašečů,budoucí majitel může konzultovat vyšetřujícího veterinárního lékaře v otázce další péče o pejska či míry, s jakou se dá očekávat vliv choroby na běžný společný život)
 5. mohu se nějak vyhnout narození nemocných štěňat? (pouze s podporou genet. vyšetření - spojením, kdy alespoň jeden z rodičů je potvrzený dominantní homozygot CC, pak druhý může být jakýkoliv)
 6. takového mám krásného chovného psa, CEA I.stupeň, to přece nic není a nikdo s ním nechce krýt, se zdravou fenou by dal určitě spoustu šampionů a přece zdravých (ale všichni by byli přenašeči a to ještě v případě, že fena by byla geneticky zdravý dominantní homozygot CC, pokud o ní soudím, že je zdravá jen z oftalmolog. vyšetření, může být přenašeč a pak se narodí 50% klinicky zdravých, leč přenašečů a 50% nemocných)
 7. po psovi sice už bylo nemocné štěně, moje fena však má oftalmolog. vyš. v pořádku, je zdravá, spojením se ten nemocný gen oslabí a postupně úplně vymizí, klidně s ním nakryji, je tak pěkný (platí i naopak:-)…(viz výše, s tím, že geny - jejich alely se při tomto způsobu dědičnosti ,tzv. geny velkého účinku, dědí způsobem buď vše, nebo nic - buď ho zdědím, nebo ne, žádné oslabování se nekoná)
Pusťme se tedy do práce. Dovolím si určité zjednodušení terminologie, abychom konečně tyhle těžko uchopitelné pojmy pochopili.

Buňka - základní jednotka všech tkání organismu

Genom - genetická informace pro výstavbu celého organismu, ukrytá v jádře buňky

Gen - jednotka genetické informace, jakýsi recept, jak má být postavena ta která tkáň

Alela genu

 • podjednotka genu, některé geny mají jen dvě, jiné víc, jejich vzájemný vztah určuje, jak se ten který gen u daného jedince projeví
 • alela může být dominantní -"X"…..recesivní "x" , nemoc může být vázána na jednu nebo druhou (= dominantní dědičnost, recesivní dědičnost)
 • jedinec dostává jednu alelu od matky, jednu od otce
 • jedinec tedy může dostat od rodičů tyto kombinace alel genu "iks" XX - dominantní homozygot Xx -heterozygot xx- recesivní homozygot ….genotyp
Jejich vzájemný vztah pak určí, jak bude celý gen fungovat,jak se projeví "navenek", čili fyzicky. Mluvíme pak o fenotypu. ( gen pro barvu květ, dominantní alela červená Č, recesivní bílá b, genotyp bb, fenotyp bílý květ).

Přejděme nyní konkrétně k CEA. CEA je choroba, jejíž podstatou je špatný vývoj cévní vrstvy pod sítnicí, tzv. cévnatky, chorioidei, v době nitroděložního vývoje štěněte. V důsledku špatné výživy pak dochází k různým stupňům postižení světločivné vrstvy oka - sítnice, či v nejtěžším stupni ke krvácení z porušených cév cévnatky a devastaci oka nitroočním krvácením.

Nazvěme si gen, který je zodpovědný za správnou stavbu cévnatky genem "cé". Jeho dominantní alela "C" je alelou zdravou, správnou, alela "c" je tou nemocnou, špatnou. CEA se tedy dědí tzv. recesivně - její nositelkou je recesivní alela genu.

CEA onemocní jedinec, který nezdědí dominantní alelu, která by recesivní "přebila", tedy jedinec genotypu "cc" - recesivní homozygot. Ovšem jedinec s genotypem "Cc" je také nositelem "špatné" alely, předává ji svým potomkům z 50ti procent, sám má oči ale v pořádku, jeho oftalmolog. vyš. je negativní, vnímáme ho jako zdravého, což klinicky je, ale nikoliv geneticky ,je to přenašeč!! (Setkají -li se dva přenašeči, narodí se 25% nemocných štěňat!!)

Recesivní dědičnost je situací podstatně nepříznivější z hlediska možností odstranění z chovu, než kdyby byla choroba děděna dominantně. U dominantně děděného nedostatku se tento nedostatek projeví i navenek jak u jedince založeného XX, tak Xx (velké X převáží malé a protože velké X je zodpovědné za vznik nedostatku, oba jedinci ho budou fyzicky vykazovat a je relativně snadné je vyřadit z chovu, chceme-li , např. PRA - oční vyšetření,DKK-rtg kyčelního kloubu, dědičně podmíněná vada srdeční chlopně - ultrazvuk srdce). Zbudou nám jedinci xx, kteří jsou geneticky i fyzicky zdrávi a budeme-li na nich dále chovat, během krátké doby bude chov čistý.

Naopak pro nás se týkající recesivně děděné nedostatky je typická situace:
 • matka i otec fyzicky zdrávi (v případě CEA tedy normální oftalmol.vyšetření v 7mi týdnech a opakovaně), ve vrhu nemocné(á) štěňata a zděšený chovatel
= tato situace nastává, pokud dojde ke spojení přenašečů, to je vám dobře známý a obávaný termín a v něm je "zakopaný pes" problému očištění chovu od CEA.

V populaci psů se mohou vyskytovat následovně geneticky založení jedinci, ihned si také vysvětlíme, jak budou "vypadat" fenotypově, čili, zda budou mít oči nepostižené či nemocné.

CC - dominantní homozygot

= oči má nepostižené (fenotypově zdráv, normální oční vyš.)
= geneticky zdráv - má jen zdravou alelu genu

cc - recesivní homozygot

= oči postižené - nezdědil nic jiného, než nemocné alely
= geneticky postižen - svým potomkům nemůže předat nic jiného, než nemocnou alelu

Cc - heterozygot

= oči má nepostižené, protože zdravá, dominantní alela převáží nemocnou, recesivní a ta se ve vývoji vůbec neuplatní (fenotypově zdráv, normální oční vyš.)
= geneticky postižen, je nositelem nemocné "c" alely, kterou v sobě nese polovina jeho pohlavních buněk!!

Nerozliším tedy očním vyšetřením, zda jedinec nemoc přenáší na potomstvo nebo ne!!, CC i Cc má oči nepostižené!! Rozliší je pouze genetické vyšetření!! Později si řekneme, k čemu nám ve snaze o ozdravění chovu rozlišení mezi těmito dvěma genotypy může být dobré. Nyní je čas si rozebrat, k jakým spojením může v populaci docházet, jak se geny budou "mixovat" u potomků prvních generací a jak budou tito potomci vypadat fenotypově - budou-li či nebudou postiženi CEA. Do dalších generací nepůjdeme, pro náš účel toto postačí, abychom si udělali představu, k čemu vede zařazení přenašeče nebo nemocného psa do chovu a naopak, jak se populace vyvíjí, pokud nemocné vyřadíme, mezi zdravými rozlišíme skupinu zdravých i geneticky a skupinu s jedním nemocným genem - skupinu přenašečů a nedopustíme spojení dvou přenašečů mezi sebou. Povšimněte si, že nemluvím v této chvíli o vyřazení z chovu jiných jedinců než nemocných, ale zdůrazňuji nutnost zamezení spojení přenašečů.

1.rodič a 2.rodič potomci genotypově potomci fenotypově (stav očí)
CC x CC CC:CC:CC:CC= 100% CC
(100% genotypově zdraví)
100 % oči s normálním nálezem
CC x Cc CC:Cc:CC:Cc=50 % CC : 50% Cc (50% genotypově zdraví, 50% přenašeči) 100% oči s normálním nálezem
Cc x Cc CC:Cc:cC: cc=25% CC:50%Cc:25%cc (25%genet.nepostižených, 50% přenašečů, 25% geneticky zcela postižených) 75% oči s normálním nálezem
25% oči postiženy
CC x cc Cc:Cc:Cc:Cc=100% Cc (100% přenašečů) 100% oči s normálním nálezem
Cc x cc Cc:Cc:cc:cc=50%Cc:50%cc (50% přenašečů, 50% zcela geneticky postižených) 50%oči s normálním nálezem
50% oči postiženy
cc x cc cc:cc:cc:cc=100% cc (100% geneticky zcela postiženi) 100% oči postiženy


Pokud bychom tedy uskutečnili modelově těchto 6 spojení a v každém se narodí 8 štěňat, bude z těchto 48mi štěňat:

Bez
selekce
Vyřadit
nemocné
1.rodič
CC
34 štěňat s normálním nálezem na sítnici 70,83% 91,66% 100%
14 štěňat s nálezem CEA 29,16% 8,33 % 0 %


Pokud je podrobíme genet. vyšetření, zjistíme

14 jedinců CC - genotypově nepostiženi 29,16 % 58,33 % 50 %
20 jedinců Cc - genotypově přenašeči 41,66 % 33,33 % 50 %
14 jedinců cc - genotypově zcela postiženi 29,16% 8,33 % 0 %Možná se mnou budete souhlasit, že by na základě rutině prováděného oftalmologického vyšetření bylo snadné vyřadit z chovu nemocné jedince. Uskutečnila by se tedy pouze spojení nad čarou. Po přepočtu na procenta by situace vypadala tak, jak uvádí druhý sloupec procent ve výše uvedeném přehledu. Pokud bychom zašli v opatřeních tak daleko, že bychom přistoupili k zamezení spojení dvou přenašečů, což dnes již lze díky možnosti genetického vyšetření na zjištění genotypu jedince (tzv .genetická sonda), uskutečnila by se pouze spojení nad dvojitou čarou (znovu zdůrazňuji, že by tedy nedošlo k neúnosnému zúžení chovné základny vyřazením přenašečů z chovu, ale tito by byli řízeně využiti v chovu pouze ve spojení s geneticky zdravým jedincem CC) - populace by byla složena jak uvádí třetí sloupec.

Všimněte si, že by v takovém případě žádný jedinec nebyl postižen chorobou, žádný by nebyl genotypově postižen zcela, ale na našem příkladě se zvýšil počet přenašečů oproti počtu přenašečů v druhém sloupci.

Pracujeme s procenty a velkými čísly, tento jev chápejme tak, že již tehdy, kdy bychom přistoupili k vyřazení nemocných jedinců z chovu by bylo účelné podporovat genetická vyšetření jedinců zamýšlených pro chov a podporovat souběžně spojení dominantně homozygotních jedinců (nepostižených geneticky, samozřejmě zdravých fenotypově), aby docházelo k posílení chovné skupiny geneticky nepostižených a omezení výskytu přenašečů, při současném snižování počtu nemocných psů.

To je asi vše, co se mi honí hlavou, pomýšlím-li na mého milovaného Caspera, který je skvělým sedmiměsíčním šeltičákem a možná doroste i do exteriérově pohledného představitele svého plemene. Bohužel, je CEA pozitivní, genotyp tedy aa a vy už teď s jistotou rozumíte, že tento stav může nastat jen tehdy, pokud jeho matka ( Fena roku 2004) i otec (Světový vítěz mladých) touto "nemocnou" vlohou disponovali. Tedy oba jsou přenašeči (oba mají oftalmologické vyšetření negativní). Chci věřit, že přijde chvíle, kdy tento fakt bude znamenat, že chov na jedincích tohoto typu bude možný jen za předpokladu genetického vyšetření a spojení s jedincem geneticky!!! zdravým, tedy CC.

Po přípravě tohoto sdělení jsem získala knihy paní Tiché pana Dostála níže citované. Potěšilo mne, že jsem v nich nalezla pdoporu pro moje úvahy. Dovoluji si vám předložit výpis myšlenek z pera těchto uznávaných kynologických odborníků. Pokud jsem se já dopustila ve svých úvahách nevědomých nepřesností, na jejich teze se můžeme spolehnout. Budu ráda, pokud moje předchozí povídání nyní přispěje ke snazšímu pochopení toho, co jsme mnozí možná pozorně četli, ale soudě podle situace v chovu nejen šeltií, nedovedeme vzít za své a uplatnit ve prospěch našich budoucích psích přátel.

 1. Vyskytuje-li se v chovu nějaký nedostatek, je třeba posoudit jeho závažnost a rozhodnout, zda je žádoucí ho z chovu odstranit. Určitě k takovým patří hluchota, slepota, další onemocnění oka nebo ledvin.
 2. Je třeba zjistit četnost výskytu v celé populaci a pokusit se zmapovat typ dědičnosti (u CEA již znám - recesivní, pamatujete?)
 3. Známe-li způsob, jakým se nedostatek dědí, závažnost i četnost, je možné přemýšlet, jakým způsobem se nedostatku v rámci plemene zbavit: Jedince, u kterých se onemocnění klinicky projevilo lze vyhledat a z chovu odstranit (= CEA pozitivní oftalmolog. vyš. v našem případě). Genetickým vyšetřením lze odhalit přenašeče a ty pak také buď vyřadit, nebo spojovat pouze s geneticky nepostiženým jedincem (dominantní homozygot CC viz výše). Pokud nechceme (pozn.: nebo nemůžeme, protože není k dispozici, což se týká řady chorob dědičně podmíněných, ne všude mají takové štěstí jako my s genetickou sondou na CEA) využít genetické vyšetření, protože se nám zdá finančně náročné, lze odvodit, kdo je přenašečem, z pečlivého a dlouhodobého sledování odchovů zaznamenávání výskytu choroby. Je to ale pomalejší a o poznání méně přesné.
 4. Chovatelský klub, který zjistí, že v rámci jeho plemene se opakovaně vyskytuje závažná vada, musí zvažovat, do jaké míry je nutné se jimi zabývat (pochybujete, zda je třeba se CEA zabývat?) a než se rozhodne činit nějaká opatření, musí si uvědomit:
  • a) není rozumné chtít napravit najednou všechny problémy, selekce zaměřená na více vad najednou většinou neodstraní ani jednu z nich (ještě že nám zbývá retinální atrofie, katarakta )
  • b) je dobře se poradit s odborníkem, i když to bude stát nějakou korunu
  • c)mají-li být opatření úspěšná, musí být plošná a platit pro všechny, nelze do chovu zařadit postiženého psa, i kdyby patřil hlavnímu poradci chovu, velmi obezřetně je třeba zacházet s dovezenými jedinci nebo se zahraničním krytím
  • d)opatření jsou ve většině případů dlouhodobá
  • e)ideální je, když požadavek na přísnější opatření vychází ze samotných chovatelů, příkazy shora nebývají tím nejlepším řešením (podle knihy: Vladimíra Tichá, Malá škola pro chovatele psů, Dona 2000)
 5. V letech 1960-1970 bylo toto onemocnění (pozn.: CEA) u kolií značně rozšířeno….vyskytovalo se u 80-90% jedinců (pozn.: zřejmě má autor na mysli ve Velké Británii). Postupně se výskyt této choroby snižuje, protože byl přijat velmi účinný selekční program.
 6. …takové vyšetření dovolí označit… přenašeče choroby a vyřadit je z chovu
 7. Se selekcí jakékoliv genetické vady či choroby musíme začít vždy co nejdříve, dokud není v populaci příliš rozšířená. Podcenit jakoukoliv vadu z hlediska genetického se skutečně nevyplácí!!! (ty tři vykřičníky jsou originál z pera autora).
 8. V Anglii byla u briardů značně rozšířena centrální forma progresivní atrofie sítnice (PRA), protože se ve většině případů objeví u postižených jedinců v prvních letech života, British Briard Club se rozhodl nepoužívat v chovu žádného jedince, psa ani fenu do stáří 4 let. Do té doby se postižení jedinci odhalili a byli vyřazeni z chovu. Tento způsob organizace chovu a selekce vedl rychle k úspěchu (pozn.: Můj druhý pejsek je kavalír Ben, od svých 4 let nemůže žít plnohodnotným životem v důsledku projevení se dědičně podmíněné vady srdeční chlopně - Mitral Valve Disease, jeho život pravděpodobně skončí o několik let dříve, než by tomu bylo bez této choroby. Pro tuto chorobu platí výše uvedené, k úspěchu by vedl chov na psech starších 4-5ti let s normálním ultrazvukovým nálezem srdce. Pozveme příště na naše setkání i kavalíry?….Ben zemřel na přelomu června a července 2006 na srdeční selhání ve věku 5 let.)
(podle knihy: Jaromír Dostál, Chov psů-Genetika v kynologické praxi,Dona 1995)

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že dobrodiní genetického vyšetření v případě CEA nám je k dispozici nedlouho. V silách chovatelů tedy donedávna nemohlo být pohodlné rozlišení mezi jedinci zcela zdravými (CC) a přenašeči (Cc). Oftalmologické vyšetření je tu k dispozici přece jen o něco déle (odlišení alespoň nemocných jedinců). Nepodléhejme prosím emočně vypjatým diskusím, zda a kdy se ve věci ozdravění chovu stran CEA dalo něco dělat a kdo to dělat měl či neměl. Ujasněme si ještě jednou, zda považujeme CEA za věc hodnou aktivní pozornosti, zda chceme vést chov v moderních souvislostech a začněme pro to pracovat.

S rozvahou, koncepčně a v duchu týmové práce. My a teď. Děkuji vám za pozornost. MUDr. Karla Dvořáková, Hradec Králové, tel.: 604 559 407, e-mail: 4tlapky@seznam.cz


Zpět na články


nekuracke restaurace

Podle odborných nekomerčních analýz řazeno do kategorie NATURÁLNÍCH KRMIV NEJVYŠŠÍ JAKOSTI (the highest quality natural petfood)